Voor het Olympus College zijn we nu al een aantal jaren bezig om de nieuwe pijlers, sport en creativiteit, kracht bij te zetten. Dit hebben we gedaan door een nieuw concept te bedenken met beelden van sporters, dansers, nieuwe kleurstellingen en pijlen. Zo is ook d ebasis gelegd voor de interne bewegwijzering. 

Het Olympus College biedt eigentijds onderwijs dat aansluit op een samenleving die continu in beweging is. Om goed in te kunnen spelen op die veranderende maatschappij is een open maar ook kritische houding van belang. Het Olympus College is een interconfessionele school. Wij beschouwen het als een gemeenschappelijke opdracht van ouders en school om bij te dragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot ruimdenkende mensen die later succesvol hun weg kunnen vinden in de maatschappij.